"Bereme Vás pod svá křídla"

 

Jménem Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole děkuji paní Martině Vomastkové za mnohaletou podporu pacientů naší kliniky. V minulém období zprostředkovala nákup přístroje na hemodialýzu u dětí. Pomocí tohoto přístroje vracíme děti do rodin po akutně vzniklém ledvinném selhání, po onkologickém postižení ledvin, etc. Na tomto přístroji se také léčí děti , které jsou následně indikované k transplantaci ledvin. Dalšími dary paní Martina významně prospěla pacientům se závažnými chorobami trávícího traktu. Jedná se o děti dlouhodobě hospitalizované s těžkými chronickými záněty ( Crohnova choroba, ulcerósní  kolitida ), se závažnými záněty slinivky břišní a děti s těžkými chorobami jaterními, z nichž některé podstupují transplantaci jater. Do budoucna bychom rády spolupráci zaměřily na pomoc pacientům se závažnými plicními chorobami ( např. cystická  fibróza ), kde při velmi těžkém postižení plic jsou tyto děti indikované k transplantaci. Velkou pozornost si také zasluhují dětští pacienti s cukrovkou. Velice si vážím naší spolupráce, diskrétního a skromného přístupu a těším se na nové aktivity jak se zástupci společnosti Privileges Services, tak jejími příznivci.              

                                                                            MUDr. Jana Tejnická - primářka Pediatrické kliniky 

 


Ráda bych touto cestou poděkovala paní Vomastkové za roky přízně, organizování akcí a ozdravných pobytů pro děti z Klokánků po celé České republice včetně dalších aktivit spojených se zajišťováním vybavení našich zařízení. Velmi si vážíme času, který je věnován naší organizaci bez nároků na odměny. Děkujeme tímto i všem těm, kteří byli v minulosti paní Vomastkové nápomocni, stejně tak členům společnosti Privileges Services, jenž projevili zájem podpořit naší spolupráci. Těšíme se na novou budoucnost.

                                                                              JUDr. Marie Vodičková - zakladatelka a předsedkyně

 


Paní Vomastkovou jsem poznala již v době jejího studia na střední škole. V té době pomáhala s péčí o mé svěřence. Postupně nahradila tuto formu organizováním plošnější podpory. Za všechny němé tváře děkuji za oddanost, jenž je našemu útulku věnována. Děkuji tímto i dalším členům společnosti Privileges Services, kteří následují paní Martinu i na jiných cestách, než-li obchodních. 

                                                                               Jaroslava Kladivová - zakladatelka útulku