"Bereme Vás pod svá křídla"

Finanční leasing » pronájem s následnou koupí, vlastníkem do doby odkupu je leasingová společnost. 
Úvěrové financování » klient je vlastníkem předmětu financování a provádí jeho daňové odpisy.
Operativní leasing » dlouhodobý pronájem vozu, po ukončení smlouvy se vůz vrací leasingové společnosti, nebo odkoupí. 

Povinné ručení & havarijní pojištění » nejsme omezeni, můžete zvolit výběr pojišťovny, zbylé poradíme.
Asistence » nepřetržitá pomoc na Vašich cestách při možných nepředvídaných událostech.
GAP pojištění » v případě odcizení nebo totální škody na voze kryje rozdíl mezi obvyklou a pořizovací cenou.