"Bereme Vás pod svá křídla"

Všeobecné podmínky 

  Společnost Privileges Services s.r.o. jedná při nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy,       zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost se řídí zákony vztahujícími se k                 provozování obchodní činnosti. 

 

   Společnost Privileges Services s.r.o. dbá o ochranu autorských práv druhých stran, stejně tak těch vlastních. Společnost    Privileges Services je vlastníkem autorských práv těchto webových stránek, jejich obsahu včetně textů, grafické úpravy,    loga, uspořádání prezentace a dalších.